1. VETAMERİKAN HAYVAN HASTANESİ
 2. SAĞLIK BİLGİSİ
 3. KÖPEK HASTALIKLARI

Köpeklerde Distemper (Gençlik Hastalığı)

Köpeklerde Distemper (Gençlik Hastalığı) Nedir?

Canine Distemper Virus (CDV), ülkemizde bilinen adıyla gençlik virusu; kızamık ve sığır vebası viruslarıyla yakından bağlantısı olan bir paramiksovirustur. Köpeklerde gözlemlenen gençlik hastalığı geçmişi 1760'lara kadar dayanır. Canidae (köpek, tilki, kurt, rakun köpeği), Mustelidae (gelincik, vizon, kokarca, sansar, porsuk, su samuru), Procyonidae (rakun) dahil olmak üzere çeşitli karasal etoburlarda görülür.

Köpeklerde Gençlik Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Köpeklerde Gençlik Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Köpeklerde gençlik hastalığı çok farklı şekillerde kendini gösterebileceği için profesyonel bir araştırma olmadan tanı koymak mümkün olmayabilir. Yavru ve yetişkin köpeklerde rastlanabilen gençlik hastalığı, genellikle yüksek ateş, göz ve burun akıntısı, öksürük gibi semptomlarla  seyreden viral bir hastalıktır ve hızlı bir şekilde tedaviye başlanılması gerekmektedir. Köpeklerde gençlik hastalığının distemper belirtileri genellikle şunlardır:
 
 • Ateş
 • İrin içerikli burun ve göz akıntıları
 • Öksürük
 • Pati yastıklarında sertleşme ve kalınlaşma
 • Hapşırma
 • Kusma
 • İshal
 • İştahsızlık
 • Depresyon
 • Gözlerde keratitis, ulkus kornea ve iritis, kulaklarda otitis
 • Kas spazmları, baş eğilmesi, inkoordinasyon, nöbetler
 
Belirtiler genellikle virüsün köpeğin vücuduna girmesinden 1-6 hafta sonra başlar. Köpeklerde distemperin aşamaları ise şu şekildedir;
 
İnkübasyon Dönemi: Virüsün köpeğin vücuduna girmesinden belirtilerin başlamasına kadar olan süredir. Bu dönem genellikle 1-3 hafta sürer.
Akut Dönem: Belirtilerin başlamasından itibaren ilk 1-2 haftada gözlemlenen dönemdir. Bu dönemde en sık gözlemlenen belirtiler ise şunlardır:
 
 • Ateş
 • Burun ve göz akıntıları
 • Öksürük,hapşırma
 • Kusma
 • İshal
 • İştahsızlık
 • Letarji
 
Nörolojik Dönem: Hastalığın ilerleyen aşamasında merkezi sinir sistemini etkileyen belirtiler görülür. Bu belirtiler arasında kas spazmları, nöbetler, inkoordinasyon bulunur.
 
Kronik Dönem: Hastalığın son aşamasında köpeklerde kalıcı nörolojik ve fiziksel problemler görülebilir.

Köpeklerde Gençlik Hastalığı Teşhisi Nasıl Konur?

Köpeklerde gençlik hastalığı olarak bilinen Canine Distemper viral bir enfeksiyondur ve ciddi bir hastalıktır. Teşhisinin erken konulması, tedavinin etkili olması açısından oldukça önemlidir. En sık başvurulan tanı yöntemleri aşağıdaki gibidir:
 
 • Klinik Belirtiler: Distemperin belirtileri arasında yüksek ateş, burun ve göz akıntısı, öksürük, kusma, ishal, letarji, titreme ve nöbetler bulunur. Veteriner bu belirtileri ve köpeğin öyküsünü dikkate alarak teşhis koyabilir.
 • Laboratuvar Testleri: Veteriner, distemper virüsünün varlığını doğrulamak için kan, idrar veya vücut sıvılarından örnekler alabilir. PCR (Polymerase Chain Reaction) testi, virüsün genetik materyalini tespit etmek için, antikor titrasyon testleri ise enfeksiyonun varlığını doğrulamak için yapılabilir.
 • Serolojik Testler: Serolojik testler, köpeğin kanında distemper virüsüne karşı antikorlar olup olmadığını kontrol etmek için yapılır.
 
 

Köpeklerde Gençlik Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Köpekte distemperin teşhisi fiziksel muayene ve laboratuvar testleri (kan testleri, burun ve göz akıntılarından alınan örnekler) ile konur. Tedavi genel olarak semptomatik ve destekleyici tedavileri içerir. Bu tedaviler aşağıdaki gibi olabilir:
 
 • Sıvı Tedavisi: Dehidratasyonun önlenmesi ve vücudun elektrolit dengesinin sağlanması için damar yoluyla sıvı verilir. Bu tedavi yöntemi köpek kusma veya ishal gibi belirtiler gösteriyorsa önemlidir.Bu belirtiler vücudun su ve elektrolit kaybetmesine neden olur.
 • Antiemetikler (Kusmayı Önleyici İlaçlar): Bu ilaçlar kusmayı önlemek veya kontrol altına almak için kullanılır
 • Antipiretikler (Ateş Düşürücü İlaçlar): Bu ilaçlar yüksek vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur.
 • Antikonvülsanlar (Nöbetleri Önleyici İlaçlar): Antikonvülsanlar, nöbetleri önlemeye veya kontrol altına almaya yardımcı olur.
 • Antibiyotikler: Sekonder bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi için antibiyotik kullanımları büyük önem taşır. Enfeksiyonun tipine ve ciddiyetine bağlı olarak geniş spektrumlu veya spesifik antibiyotikler seçilebilir.
 • Göz Enfeksiyonları İçin Losyonlar: Göz enfeksiyonları, gözdeki iltihaplanmayı azaltan ve enfekte olan bölgeyi temizleyen özel losyonlar veya damlalar ile tedavi edilebilir.

 
 

Köpeklerde Distemper Nasıl Bulaşır?

Köpeklerde distemper, Canine Distemper Virus (CDV) adı verilen bir virüs tarafından kaynaklanır. Bu virüs, hava yoluyla (örneğin, enfekte bir hayvanın öksürmesi veya hapşırması ile) veya direkt temas yoluyla (örneğin, burun ve göz akıntıları ile) bulaşabileceği gibi enfekte hayvanların dışkıları ile de bulaşabilir. Bu yüzden köpeklerin yavruluk döneminde aşılarını olması oldukça önemlidir.

Distemper Hastalığında Aşılamanın Önemi

Köpek 2 aylık olduktan sonra 3 hafta arayla 3 defa, ergin olanlara ise yılda 1 kez uygulanan aşı uygulaması ile bu hastalığın önüne geçilebilir.

Gençlik Hastalığı İnsanlara Bulaşır mı?

Köpeklerde gençlik hastalığının insanlara bulaşmadığı yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.
Yazar Avatarı

VetAmerikan Tıbbi Veteriner Kadrosu, alanında deneyimli veterinerlerden oluşan bir ekiptir. Güncel veteriner bilimleri ve hayvan sağlığı uygulamalarını takip ederek, en yüksek standartlarda bilgi ve tedavi yöntemlerini sunmayı amaçlar. Evcil hayvanlarınızın sağlığı ve refahı üzerine bilimsel dayanaklı, güvenilir içerikler üretir.